Velkommen

Familier kan i perioder opleve at have særlige udfordringer føle sig fastlåste og mangle idéer til nye måder at være sammen på.

Dette kan påvirke hvert enkelt familiemedlem på forskellig vis. Familieterapien tager udgangspunkt i familien som helhed, men holder samtidig fokus på det enkelte familiemedlem.

Forældre ønsker det bedste for deres børn. Men nogle gange kan det være svært og der kan være brug for professionel hjælp.

Jeg har mere en 20 års erfaring med familier, børn og unge og har flere års ansættelse i dagbehandlingstilbud til familier i kommunalt regi.

Jeg har terapilokale på Frederiksberg.